Valikko Sulje

Minun tarinani

Minun tarinani

 

Olen Jussi Tauriainen, 27-vuotias kasvatustieteen maisteriopiskelija. Olen työskennellyt usean vuoden kiertäen sijaisena varhaiskasvatuksen sekä peruskoulun yksiköissä opettajaopintojeni ohella. Olen koulutukseltani varhaiskasvatuksen opettaja ja viimeistelen tällä hetkellä luokanopettajaopintojani. Olen aina ollut kiinnostunut politiikasta, mutta kiinnostukseni poliittisen päätöksentekoon on lähtöisin opettajan työstä. Opettajan työ on kansalaisvaikuttamista ja näin ollen tärkeä työ yhteiskunnan toimivuuden sekä tulevaisuuden kannalta. Koulutukseen panostaminen on satsaus tulevaisuuteen. Suomi tarvitsee osaavia kansalaisia.

Tarina alkaa vuodesta 2017 kun olin erään kerran varhaiskasvatuksen opettajan sijaisena päiväkodissa ajattelin ensi kertaa kunnolla, miten tärkeää panostukset varhaiskasvatukseen sekä koulutukseen ovat. Olin tullut sijaiseksi paikkaamaan sairastunutta opettajaa, sairastuneita opettajia oli siinä päiväkodissa silloin muutama muukin ja talon aikuisia oli jouduttu hajauttamaan eri ryhmiin. Päivä oli hyvin kiireinen, annoimme lapsille ruokaa, autoimme pukemisessa, pienempiä enemmän isompia vähemmän. En kerennyt päivän aikana kaikkien lasten kanssa edes juttelemaan ja kysymään miten heillä menee. Vakinaisten työntekijöiden mukaan näitä päiviä oli vuodessa melko paljon. Päivä kului nopeasti ja onnistuimme pitämään lapsista huolta, kaikki saivat ruuan, ulkoilua, päivälevon ja turvallisen hoitopäivän. Nämä tekijät ovat tärkeitä asioita, mutta laadukas varhaiskasvatus on muutakin kuin vain lasten säilöntää päiväkodin sisäpuolella. Silloin ajattelin, että jonkun pitää tehdä töitä ylemmällä päätöksenteon tasolla etenkin lasten sekä varhaiskasvatushenkilöstön eteen. 

Päiväkodin toiminnan kuuluu olla lasten kehitystä ja kasvua kokonaisvaltaisesti tukevaa, suunniteltua pedagogista toimintaa.  Meillä on suomessa todella osaavaa varhaiskasvatushenkilöstöä. Väkeä koulutetaan alalle korkeakoulutasollakin ja täydennyskoulutustakin järjestetään maassa melko paljon. Pedagoginen toiminta pitää sisällään erinäistä ohjattua toimintaa joka on lasten kehitystason mukaista ja harjoituttaa lapsilla erilaisia taitoja. Ne ovat varhaiskasvatusikäisten “kouluaineita” joita lapsille kuuluu harjoittaa ensisijaisesti leikin avulla. Ne ovat ammattilaisten suunnittelemia ja toiminalla on aina useampia taitotavoitteita. Lapsi tarvitsee päivänaikana syliä, hoivaa ja aikuisen huomiota. Jos kuitenkin lapsiryhmien ryhmäkoot kasvavat liian suuriksi ja henkilökuntaa on liian vähän ei pedagogista työtä voi toteuttaa varhaiskasvatussuunnitelman määrittämällä tavalla, etenkin henkilökunnan sairauspoissaolojen aikana. Ryhmäkohtainen henkilöstöluku tulisi säätää ryhmäkohtaisesti, ei yksikkökohtaisesti.  

Varhaiskasvatus on nähtävä tärkeänä osana ihmisen koulutuspolkua. Pääministeri Sanna Marinin hallitus on hallitusohjelman mukaisesti palauttanut subjektiivisen päivähoito-oikeuden joka takaa kaikille lapsille oikeuden varhaiskasvatukseen. Lisäksi Marinin hallitus on syksyn 2020 budjettiriihessä eräänä työllisyystoimena alentanut varhaiskasvatusmaksuja, joka ei vaikuta suoraan varhaiskasvatustyöhön, mutta on selkeä panostus lapsiperheiden elämään. Sosialidemokraattina koen, että varhaiskasvatuksen laatua on kunnissa parannettava. Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja lapsen myöhemmälle oppimiselle. Varhaiskasvatus on myös tehokas tapa sosioekonomisista eroista johtuvien oppimiserojen tasaamisessa. Tämän oppimispolun laadun ja jatkumon eteen olen valmis tekemään töitä. Tämä yksi niistä syistä miksi olen valmis käärimään hihat ja lähtemään ehdolle kuntavaaleissa 2021. Tulevaisuuteen kuuluu panostaa, vaikka ajat ovatkin vaikeat. Tarvitaan ennen kaikkea rohkeutta ja uskoa niihin tekoihin jotka vaikuttavat tulevaisuuteen. 

Terveisin: Jussi Tauriainen, SDP:n kuntavaaliehdokas Lappeenrannasta.