Valikko Sulje

Äänestä nuorta kasvatusalan voimaa Lappeenrannan valtuustoon! #Jussivaltuustoon!

 

Laadukkaiden sivistyspalveluiden kautta Lappeenranta elää ja voi hyvin tulevaisuudessakin!

Koulutukseen panostaminen on sijoitus tulevaisuuteen. Kattavien sivistyspalveluiden kautta kaikki saavat mahdollisuuden kasvaa, kehittyä ja onnistua omalla koulupolullaan. Laadukkaissa sivistyspalveluissa tukea on tarpeeksi saatavilla, ryhmäkoot eivät kasva liian suuriksi ja jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen varhaiskasvatus-, koulu- tai opiskelupäivään. Lappeenrannassa on jatkossakin oltava riittävät toisen asteen opintojen mahdollisuudet. Lappeenrannan on pysyttävä opiskelijaystävällisenä kaupunkina, joten korkeakoulujen toimintaedellytykset on varmistettava myös tulevaisuudessa. 

 • Panostetaan oppimisen tukeen aina varhaiskasvatuksesta korkea asteelle.
 • Vuoropäivähoidon mahdollisuus myös alkuopetusikäisille (jos vanhemmat tekevät vuorotyötä).
 • Järkevät ryhmä- ja luokkakoot.
 • Lisää moniammatillista tukea oppilaitoksiin (kuraattorit, psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat)
 • Koulukiusaamiselle stoppi!
 • Varmistetaan jatkossakin laaja toisen asteen opintojen tarjonta. 
 • Pidetään huolta korkeakoulujen toimintaedellytyksistä. Opiskelijaystävällinen Lappeenranta!

 

Kun arki haastaa, Lappeenranta auttaa!

Koronan myötä meitä kaikkia on haastettu kovasti. Osaa ihmisistä haasteet ovat koskettaneet rajummin. Siksi Lappeenrannassa on oltava tarjolla matalan kynnyksen mielenterveysapua, päihdeapua sekä perhetyötä. Nuorten asemaa kuuluu parantaa koska he ovat monessa tapauksessa vaikeimmassa asemassa. Nuorille kuuluu tarjota matalan kynnyksen mielenterveysapua esimerkiksi Ohjaamotoiminnan yhteydessä. Näin palvelu olisi helpommin saatavilla. Nuorten ääni pitää saada paremmin kuulumaan Lappeenrannassa, siksi osallisuus on tärkeää.

 • Enemmän matalan kynnyksen mielenterveysapua, etenkin lapsille ja nuorille.
 • Perhe- ja päihdetyön kehittäminen. 
 • Lisää ennaltaehkäiseviä tukimuotoja.
 • Nuorten palveluiden parantaminen (Ohjaamot, nuorisotilat).
 • Nuorten ääni paremmin kuuluviin paikallisessa päätöksenteossa sekä nuorten palvelujen kehittämisessä. 

 

Hyvinvointia ja vetovoimaa liikunnasta ja kulttuurista!

Seurat ja järjestöt tekevät hienoa työtä Lappeenrannassa ja niiden toimintaedellytysten tukeminen on tärkeää jatkossakin! Jokaiselle lapselle ja nuorelle on tärkeää taata vähintään yksi mielekäs harrastus. Tähän hyvä keino on harrastuskerhojen järjestäminen koulupäivän yhteyteen. Harrastuskerhoissa voi harrastaa joko liikuntaa tai kulttuuria, näin tuetaan harrastustakuun toteutumista Lappeenrannassa. Liikuntapaikkoja kuuluu kehittää alueellisesti yhdenvertaisesti. Lisäksi maksuttomien liikuntapaikkojen (ulkokuntosalit, tekojäät, ulkoilureitit)  määrää tulee lisätä. Kulttuuripalveluissa tärkeää on monipuolisuus ja niiden saavutettavuus. On tärkeää, että kulttuuriharrastaminen nähdään yhdenvertaisena harrastuksena liikuntaharrastuksiin nähden. Monipuolinen kulttuuri ja liikunta ovat Lappeenrannalle tärkeitä imagotekijöitä, joista voidaan viestiä vahvemmin tukemalla tapahtumatoimintaa. 

 • Seuroille ja järjestöille hyvät toimintaympäristöt.
 • Harrastustakuu lapsille ja nuorille.
 • Lisätään ilmaisten liikuntapaikkojen määrää tasaisesti eri asuinalueille. 
 • Kulttuuripalveluissa tärkeää monipuolisuus ja saavutettavuus. 
 • Tapahtumatoiminnan tukeminen.

 

Ympäristön ja yhdenvertaisuuden kautta hyvinvointia ja osallisuutta kaikille lappeenrantalaisille!

Lähellämme on jotain ainutlaatuista ja kaunista. Se on meidän lähiluonto ja Saimaa. Pidetään huolta, että jatkossakin Lappeenranta tunnetaan maailmalla ilmastoystävällisenä kaupunkina ja nähdään se hyvinvointia lisäävänä tekijänä. Huolehditaan, että jokaisen lappeenrantalaisen ääni ja tarpeet tulevat kuuluviin. Kaupunkilaisia kuuluu osallistaa etenkin palveluiden kehittämisessä.  Yhdenvertaisuuden on oltava tulevaisuuden sana Lappeenrannan päätöksenteossa. Yhdenvertaisuus on huomioitava vahvemmin esimerkiksi kaupungin tiloissa, palveluissa ja työelämää määrittävissä tekijöissä.

 • Otetaan ympäristötekijät entistä enemmän huomioon päätöksenteossa
 • Yhdenvertaisuuden parantaminen ja huomioiminen päätöksenteossa.
 • Toteutetaan anonyymin rekrytoinnin kokeilu Lappeenrannassa. 

Terveisin Jussi Tauriainen (sd.) Kuntavaaliehdokas Lappeenrannasta!